Cena s DPH

Čas trvania práce

min

Garančné opravy sú dôležitou súčasťou našej servisnej práce pre vaše vozidlo. Ak váš automobil ešte spadá do obdobia záruky, naši kvalifikovaní technici sa postarajú o diagnostiku a opravu akýchkoľvek porúch alebo problémov, ktoré vznikli v rámci záručného obdobia. Poskytujeme komplexné garančné opravy, vrátane výmeny súčiastok, opravy motorov, elektrických systémov, prevodoviek a ďalších komponentov vozidla. Našim cieľom je zabezpečiť, aby váš automobil fungoval spoľahlivo a bez problémov, v súlade so štandardmi a požiadavkami výrobcu. Garančné opravy poskytujú pokoj a istotu, že vaše vozidlo je v rukách odborníkov a bude správne opravené a udržiavané.